การเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 20 กันยายน พ.ศ.2566 🌠

Poster

ประชาสัมพันธ์ทุนทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  

  1. แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   PDF .DOC 💥 update 21/09/2565 💥  
  2. ตัวอย่าง-รายละเอียดโครงการของผู้เสนอขอรับทุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ PDF .DOC 💥 update 07/08/2566 💥  
  3. แบบรายงานการไปเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  PDF .DOC 💥 update 21/09/2565 💥  
  4. พร้อมส่งไฟล์ Word และ PDF (ข้อ 1- 2 และ/หรือข้อ 3 พร้อมไฟล์เอกสารแนบต่างๆ แล้วแต่ละกรณีตามที่ระบุไว้) ให้ทาง E-mail : nhunsa@hotmail.com ด้วย