รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
: แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี2565
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-12.00 น.
***ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม click
***ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้เข้าบรรยายผ่านระบบ Microsoft team click
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 12.00 น.