ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาทจำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 29 พ.ค.2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.30 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอ โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 11.30 – 16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอ

โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจำปีงบประมาณ 2566   

ณ ห้องมักกะสัน1 ชั้น7 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

เพื่อรับทราบแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้กับสถานประกอบการ อันเป็นการสร้างศักยภาพและยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการต่อไป

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท 

หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมนำเสนอบทเรียนความท้าทายในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมนำเสนอบทเรียนความท้าทายในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่าย SDG Move 9 มหาวิทยาลัย
ในการประชุมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมด้วย

รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 21-28 ก.พ. 2566

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดที่นี่

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ (Youth Leaders for Localizing SDGs)

🏫🏢มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับโครงการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย Reinventing University🏫🏢
👨🏻‍💻👨‍🏭👩🏻‍🔬ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา
และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่ (Youth Leaders for Localizing SDGs)👩🏻‍💻🧑🏻‍🏭🧑🏻‍🔬
⭕️💻วันที่ 3 – 5 เมษายน 2566 รูปแบบ Online Training เวลา 16.00 น. – 19.00 น. (3ชม.)
⭕️🏢และวันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 นำเสนอ Project Concept
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
❤️‍🔥ผู้สมัครเข้าร่วมต้องเข้าร่วมตลอดครบโปรแกรมที่กำหนด❤️‍🔥
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566🎉🎉🎉
🎡🤼‍♀️รับชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 15 ชม.🎡🤼‍♀️
สนใจลงทะเบียนได้ที่
🪑🪑รับสมัครผู้เข้าร่วม 10 คน เท่านั้น
🎀ฟรี!! ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 092-431086
🚀💡 Creativity in Reality for Life and Sustainability 💡🚀