ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

นโยบายและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ #วัยทำงาน หรือจะ #สะสมหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อ ด้วยรายวิชาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยสำหรับบุคลากร

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยสำหรับบุคลากรประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ เป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกรณีการเกิดเพลิงใหม้ ฝึกซ้อมหนีไฟและซ้อมแผนอพยพ