Entrepreneurs Silpakorn

เปิดรับสมัคร “นักศึกษา/ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ”ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ

🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦🧑🏻‍🎨👩🏻‍⚖️🧑🏻‍💻🧑🏼‍🎓เปิดรับสมัคร “นักศึกษา/ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ”ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ🧑🏼‍🏭🧑🏻‍🌾🕵🏻‍♂️👩🏻‍🔧👩🏻‍🏫กลุ่มธุรกิจที่รับสมัคร👨🏻‍🔬ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 🧫💊🦠🩹🩺🧞‍♀ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล🔋🧬👩🏻‍🌾ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูป ทางการเกษตร 🥬🥦🥒💍ธุรกิจหัตถกรรมและเครื่องประดับธุรกิจบริการ🌇🎇🔥🔥🔥เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม พ.ศ.2564🔥🔥🔥🌈🌈🌈สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่🌈🌈🌈 : https://qrgo.page.link/cwNME หมายเหตุ 💨1.ผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และผู้ประกอบการภายนอก📚📚2.ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด เช่น การเข้าร่วมประชุมอบรม การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน🎡🎡3.ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรอง ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นอันที่สิ้นสุด🎇4.งบประมาณสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 งวด 💵💵5.ส่งแบบฟอร์มใบรับสมัครได้ที่E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่ 🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร☎️โทร.092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)📬E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com💙Facebook : Entrepreneurs Silpakorn

Startup Thailand League 2021แข่งขันแผนธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย สู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

🌟 ปั้นฝันและไอเดีย สู่โลกธุรกิจ Startup ! 🌟🏢 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร🧏‍♂️🧏‍♀️ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น ตรี โท เอก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Startup Thailand League 2021แข่งขันแผนธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย สู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์💸 คัดเลือกโดย Pitching เมื่อผ่านการพิจารณา รับเงินทันที 25,000 บาทพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Demo day พบปะนักลงทุนและผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจ 🕵️‍♂️➡️ โดยการแข่งขัน Startup Thailand League ปีนี้ มีให้เลือกลงถึง 10 SECTORS ดังนี้-GOV TECH/ED TECH 👜📜-AG TECH/FOOD TECH 🥦🥩-HEALTH TECH 🏥♂️♀️-INDUSTRY TECH 🏗🧱-BUSINESS SERVIVE 📈🔐-FIN TECH 💵💳-LIFE STYLE 🎶🌌-TRAVEL TECH ✈🏞-PROPERTY TECH 🏘🌆-MAR TECH 🏦💲💡เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม 💡1. นักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทีม 3-5 คน ต่างคณะ ต่างสาขา และต่างมหาวิทยาลัยได้2. ต้องเข้าอบรมเสริมทักษะความเป็นผุ้ประกอบการด้วย SET e-Learning : ห้องเรียนผู้ประกอบการโดยเลือกเรียนอย่างน้อย 5 หลักสูตรhttps://www.set.or.th/…/partn…/startupthailand/home.html3. ต้องผ่านการอบรมแผนธุรกิจการตลาด Business Model Canvas หรือ Lean Canvas ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น4. สร้างแผนธุรกิจ Startup จากไอเดียบนพื้นฐานของ Business Model Canvas หรือ Lean Canvas5. นำเสนอ (Pitching) แผนธุรกิจ 7 นาที กับคณะกรรมการ📌 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2564 📌📍 ลงทะเบียนได้ที่ : https://qrgo.page.link/8EvQz📍🤝 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม🏤 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร☎️ 092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)🌏 Facebook : Entrepreneurs Silpakorn💎 Creativity in Reality for life and Sustainability 💎

SU Startup Boot Camp Online 2021 # 1

🏢🏢🏢สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏢🏢🏢

👩🏻🧑🏼👦🏻ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต

เข้าร่วมโครงการ “SU Startup Boot Camp Online 2021 # 1”
🎈ในวันที่ 18-20 เมษายน 2564 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
รับสมัครจำนวน 40 ท่าน เท่านั้น🧲

โดยวิทยากรมากประสบการณ์
คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co-Founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd. 💰🌱
และคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Business Director & Co-Founder AIRPORTELs ✈️💵

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 🥳🥳🥳
https://qrgo.page.link/hqG2t

ติดต่อสอบถาม
Facebook : Entrepreneurs Silpakorn 🚧
หรือ โทร : 092-4310868 ☎️

🎞 Creativity in Reality for life and Sustainability 🎞

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับชั้นปี🏃🏻‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏻‍♂️🥳🥳🥳เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา🖌🖌เรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในอนาคต🔮🏁ผ่านโปรแกรม Zoom 🖥ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 เปิดรับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น🔥ลงทะเบียนได้ที่🔥https://forms.gle/MqZrWfUc9Egmktap8💫Creativity in Reality for Life and Sustainability💫

กิจกรรมการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2021

📣📣📣ใครที่มีไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเจ๋ง คูล มีความแปลกใหม่ มาจอยกันได้📣📣📣ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2021🚀🚀🚀เพื่อชิงทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า 450,000 บาท💰💵💴ปีนี้ มีให้เลือกลงถึง 10 SECTORS-GOV TECH/ED TECH 👨🏼‍🏫📊📚-AG TECH/FOOD TECH 🥬🥗-HEALTH TECH 🦥🔬🧬-INDUSTRY TECH ⛑-BUSINESS SERVIVE 🧑🏻‍💻👩🏻‍💻-FIN TECH 📈🏦-LIFE STYLE 🎼🚴🏼‍♂️🚵🏻‍♀️🎧-TRAVEL TECH 🗺🛣-PROPERTY TECH 🏗🏢-MAR TECH 💰💶💳🔥🔥🔥เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2564🔥🔥🔥การแข่งขันระดับภูมิภาค(ภาคกลาง) จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ KX – Knowledge Exchange for Innovation (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)🏢🏢🏢🌈🌈🌈ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/9mKuHYW6SEWQ25LBA🤝สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม🍀สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร☎️ 092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)🌏Facebook : Entrepreneurs Silpakorn

โครงการ GSB Micropreneur Academy

🔥🔥🔥กิจกรรมดีๆแบบนี้ ต้องบอกต่อ🔥🔥🔥ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการ GSB Micropreneur Academy โดยมี 2 กิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 1. Smart Start Idea By GSB Startup เพื่อชิงเงินทุนสนับสนุนการศึกษา กว่า 75,000 บาท 💵💵💵🧲 เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2564 🧲🧲📣📣ดาวน์โหลดใบสมัครกิจกรรม Smart Start Idea ได้ที่ : https://qrgo.page.link/Lv86H💢***รับสมัครจำนวน 25 ทีมเท่านั้น***2. Smart Startup Company By GSB Startup เพื่อรับทุนสำรองสนับสนุนในการสร้างธุรกิจเบื้องต้น มูลค่าถึง 200,000 บาท 💰💰💰📣📣ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1IHkfpgBUwuf2Bp2auyjlpbobDLD…กำหนดส่งเอกสารผลงานภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ก่อน 16.00 น.ทางอีเมล Startupbusiness.su@gmail.com📣📣ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://qrgo.page.link/4z1mW💢♦️♦️♦️ใครมีไอเดียแนวคิด มีสินค้าผลิตภัณฑ์สุดเจ๋ง แปลกใหม่ อย่าเก็บไว้ โชว์ออกมาให้เราได้รับรู้♦️♦️♦️

THE CONNECTOR

🍀🍀🍀THE CONNECTOR🍀🍀🍀🎊🎊🎊Co-working space แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปกร🏰🏰🏰🥇🥈🥉🎪พื้นที่สำหรับนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ หรือต้องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นพื้นที่ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 🎗ทั้งห้อง Meeting room ห้องประชุม อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ห้องMaker Lap สร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบและงานนวัตกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง laser cutter และเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer)🧱⛓🔩🎯พบกันได้แล้ววันนี้ ที่ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม🏛🏛🏛การจองห้อง http://theconnector.su.ac.th/📍หมายเหตุ-การขอใช้ห้อง🕍 สามารถเข้ามากรอกรายละเอียดการจองได้ที่ชั้น1 สำนักงานบริหารการวิจัยฯ-การขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์🛠 ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ🔊🔊🔊

การอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ (Online)

📢เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 🔊🔉🔊ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับชั้นปี🏃🏻‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏻‍♂️เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ (Online) 📚💻“บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ”💯โดยมีวิทยากรชั้นนำมากประสบการณ์ในแวดวง Startup มาสอนแผนธุรกิจและพร้อมให้คำปรึกษา✨✨(*)สามารถส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันเวทีระดับประเทศ Startup Thailand League 2021 🚀🚀🚀เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท 💰💰💰ฅ(*)สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในอนาคต🔜การจัดอบรมมี 2 รอบ (สามารถเลือกเข้าได้ตั้งแต่1รอบขึ้นไป)🔜1️⃣รอบแรก 12-13 มีนาคม 2564🔸🔷2️⃣รอบสอง 18-19 เมษายน 2564🔹🔶รับจำนวนจำกัด รอบละ50ท่าน เท่านั้นมองหาวันว่าง แล้วลงทะเบียนได้เลย🥳🥳🥳🔥ลงทะเบียนได้ที่🔥https://forms.gle/MqZrWfUc9Egmktap8💫Creativity in Reality for Life and Sustainability💫