ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ” NCPD Innovation Award 2022″ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

การจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 

– สามารถส่งบทความวิชาการ/วิจัย นำเสนอแห่งละ 3 – 5 บทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

– ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล และจัดแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

Qr Code เอกสารเพิ่มเติม

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์(STS forum Young Leaders Program)

สำนักงานการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญจาก Japan Science and Technology Agency (๋JST) และ Science and Society forum (STS forum) ให้เข้าร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders Program) โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 255 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น สำหรับปี 2565 นี้ วช. ได้กำหนดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครการผู้นำรุ่นเยาว์ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดย วช. จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 70,000 เยน/คน หรือประมาน 20,000 บาท/คน สำหรับผู้ทีผ่านการคัดเลือกของ วช. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาว์โหลดข้อมูลพร้อมแนบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศสำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมา

ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป

 

 

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                         เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานโครงการ”

                                            วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี

                             ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดได้ที่

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร

หรือ E-mail : areewan.nu@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม  –  31 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) 

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณ อารีย์วรรณ นวมนาคะ

061-2615245

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ด้านล่าง

 

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 คน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของ Enago ผ่านระบบมหาวิทยาลัยศิลปากร”วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

4-รายชื่อลงทะเบียนฟังบรรยาย-Enago-14-กย64-Web

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งบริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและ ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 10 สิงหาคม 2564 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ใช้สัตว์มหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เวลา 13.00 – 15.00 น.   

เวลา  12.45 – 13.00 น  กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

เวลา  13.00 – 15.00 น.   บรรยาย  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยในการใช้สัตว์กัดแทะ

                                                                              ตามพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                                                                              โดย  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

                                                                       คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

                                                                                วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

                                                                                        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  

สมัครคลิกที่นี่ :  https://forms.gle/mifBZT6Xyx21Rh9o7

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nhunsa@hotmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โครงการอบรมเรื่อง“การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 9 สค. 64 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ใช้สัตว์มหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการอบรมเรื่องการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564   ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom

เวลา  10.00 – 12.00 น. เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของนักวิจัยตามจรรยาบรรณและการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์ทางเศรษฐกิจ

                                                             โดย  นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร    

                                                             หัวหน้าศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) กรมปศุสัตว์

เวลา  13.00 – 15.00 น.   เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

                                                              เกี่ยวกับประกาศกระทรวง/ร่างกฎกระทรวง/ร่างคุณสมบัติของคณะกรรมกาประจำสถานที่ดำเนินการ และ

                                                              การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา

                                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ

                                                              ประธาน คกส.มศก. และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์

                                                                     เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  

สมัครคลิกที่นี่ :  https://forms.gle/JTFAknoTkAWutDek6

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ nhunsa@hotmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร