ไม่มีหมวดหมู่

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
หมายเหตุ :ข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
หมายเหตุ :
*สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเพิ่มเติมได้หน้างาน
**นักวิจัยสามารถนำโน๊ตบุคมาทดสอบลงโปรแกรมได้
***เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น

การถ่ายทอดสด-NRIIS-18-พย.63-การตอบกลับ

นิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ได้รับรางวัล “Silver Award”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ที่ได้รับรางวัล “Silver Award” ถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี ในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ “พลวัตวิถี เยาวราช: สืบทอด เปิดรับ ปรับตัว” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ในระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย-ประจำปี-2563

โครงการศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 แนะนำวิธีทำ Face shield อย่างง่าย

โครงการศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 แนะนำวิธีทำ Face shield อย่างง่าย สำหรับการเรียนการสอน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ มีต้นทุนโดยประมาณเพียง 6 บาทต่อ 1 ชิ้นเท่านั้น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 6 กลุ่มเรื่อง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
  4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  5. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0
  6. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว

เพื่อจัดแสดงภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สามารถส่งได้ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inventorday.nrct.go.th/

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”   ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
• โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์    ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
• อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   (B) มจธ.
• อนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ผู้บริหารฝ่ายวิจัย และนักวิจัย  จำนวน 19 มหาวิทยาลัย
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จำนวน 9  คณะวิชา เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง