ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

📢ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)
📍🗓️จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต
📌สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://rsucon.rsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

📣มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
ในหัวข้อ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”
🏫โดยจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
📌สามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ที่ : https://conference.eau.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 27 พ.ย. 66

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย”

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม GSB ชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : นักวิจัยที่ประสงค์จะขอทุน Fundamental Fund ในปีถัดไป ขอให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://forms.gle/WNuugrgomkZYam4e7