ทุนวิจัยภายใน

ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

หนังสือนำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) โครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศฯ คลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564


ประกาศสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดประกาศ และเอกสารข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ***

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)แจ้งว่าแบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก ที่เผยแพร่บนเวบไซต์https://tiras.tsri.or.th/ ยังไม่ใช่ template Final แต่ใช้เป็นร่างเพื่อเตรียมแผนวิจัยโดย สกสว.จะup load template แผนวิจัย และข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ดังกล่าวต่อไป

 • สกสว.จะเปิดระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ TIRAs ให้ผู้ประสานงานสามารถเข้ากรอกข้อมูลแผนวิจัยได้ 21 สค. 62 โดยนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆผ่านคณะวิชาถึง สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.) ภายในวันที่ 5 กย.62

****นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน

การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ***

1.ตามที่ สกสว. ประกาศ เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564
จากวันที่ 15 สิงหาคม- 5 กันยายน 2562 มาเป็นวันที่ >>>> 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 <<<<<

สวนส.ได้ปรับปฏิทินขั้นตอนการส่งแผนงานวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักวิจัยส่งแผนงานวิจัยให้ สวสน. ภายใน วันที่ 5 กันยายน 2562
สามารถดาวน์โหลดปฏิทิน ได้ที่ https://1th.me/rrBD

 1. นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ****ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(Word) และ เอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมแผนขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประจำ ปี 2564 ระบบใหม่ขอทุนผ่านสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ที่
  https://1th.me/iM5u
  *****ดาวน์โหลด กรอบวิจัย 17 กลุ่ม จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ที่
  https://1th.me/2CX6
  3.นักวิจัยต้องลงทะเบียน หัวข้อ “นักวิจัย” ในระบบ https://tiras.tsri.or.th สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  4.นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดตามข่าวการส่งแผนวิจัย 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่าน
  Line group SUResearchNews
  https://www.facebook.com/SuricSilpakorn
  http://www.suric.su.ac.th/

****นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน