admin_suric

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020)

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร “โครงการนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

เยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. รศ.ดร.นันทนิตย์. วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และผศ.ดร.ศุภกิจ. สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับและพาชม พร้อมพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์และร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ Food innopolis อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายโดย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.00 น. สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดกำหนดการรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้าร่วมการประชุม https://forms.gle/kpFVKSanhQC2DaPQ7

ติดต่อสอบถาม 061-6284101 / 034-254066 โทร.ภายใน 22760 Line ID :SURDISU
ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา

ขอเชิญเข้าร่วมงาน“Thailand Food Innovation Forum”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงาน“Thailand Food Innovation Forum” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “LEADERSHIP IN FOOD INNOVATION CONFERENCE SERIES” ซึ่งเป็นการจัดงานคู่ขนานกับงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX – World of Food Asia 2019 เพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมมายกระดับอุตสาหกรรมอาหารตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทธิรา โทร.02-018 6888 ต่อ 2730 สุทธิรา , 2750 กันยาวีร์

ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่าย ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล “NCPD Innovation Award 2019” ภายใต้ชื่อโครงการการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับงาน “Thailand Social Expo” ณ ห้อง The Total Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี ส่งผลงานได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVYFeJoRFWl3wQWD6COdAWsBtN2t_r73QpkCAvB-cIcXkN5g/viewform สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมิดา ธรรมกัญยา 02-329 8365

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท ไม่เกิน 5 ทุน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.brandsworld.co.th/

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
.
หมดเขต 15 พฤษภาคม 2562
.
กลุ่มหัวข้อการวิจัย
📍แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 5 หัวข้อ
🏭ภาคอุตสาหกรรม
🏢ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย
🚌ภาคขนส่ง
⚡️ภาคการผลิตไฟฟ้า
👨‍💼การวิจัยเชิงนโยบาย
.
📍แผนพลังงานทดแทน 8 หัวข้อ
🍃พลังชีวมวล
🍃ก๊าซชีวภาพ
🗑พลังงานจากขยะ
🍃เอทานอล
🍃ด้านไบโอดีเซล
🌦พลังน้ำ / พลังแสงอาทิตย์ / พลังงานลม
🌏เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่องมาจากการผลิตหรือใช้พลังงาน
👨‍💼การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ
.
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/…/Research-Grants…/Re62-2-Announce.pdf

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง การให้ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสําหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจําปี 2562 (ค.ศ. 2019) โดยเป็นทุนทําวิจัยระยะสั้น 6 – 12 เดือน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.th/ข่าวทุนวิจัย/ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ-nrf-ประจำปี-2562-2019-postdoctoral-fellowship-program-for-foreign-researchers?fbclid=IwAR1RczlAktfe0RjyHdr0vlP8oW_KhHpW5NMGyXjBFietdtkqWJK2epVXyUw