admin_suric

Hackathon

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SU HACKATHON 2023 สร้างแนวคิด เทคโนโลยีสู่ธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom และ รูปแบบ Onsite 48 ชั่วโมง

ณ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

โครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)

📢📍สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”
📌🧑🏻‍🏫โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น.
✨โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการ และเข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 51 คน
📄🖊️เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับมือ แนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบหลักการด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จากพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

รายชื่อผู้สมัครโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety)และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

📍สามารถสมัครเข้าฟังบรรยายและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ https://forms.gle/DtFEsCZQYXVuR67N6

📞✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ เบอร์ภายใน 216005 หรือเบอร์ภายนอก 0616284101

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ

⭐️รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

🎖️🏆✨ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
ใน”งานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)”
จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

“การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์”

📢📢ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน Zoom Meeting

🔬💡เรื่อง “การเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์”

📌วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
👩🏻‍💼วิทยากรโดย
นางปนัดดา กุลพานิช(sparkle)
นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ
นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
ตัวแทนสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

📲ดูรายละเอียดและ สมัครได้ที่
https://forms.gle/kDFXakbHn2WspPsz9

ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น.
รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น
ติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศกาลแสดงผลงาน ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

📢📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ซึ่งภายในงานดังกล่าวพบกับนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมาย

🔬💡โดยในงานนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง “สมุทรสงครามอยู่ดี : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน” ภายใต้กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

📌ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ📝ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ ได้ที่ https://researchexporegis.com
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566**

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของงานได้ทาง Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ