โครงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับชั้นปี🏃🏻‍♀️🏃🏽‍♀️🏃🏻‍♂️🥳🥳🥳เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา🖌🖌เรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในอนาคต🔮🏁ผ่านโปรแกรม Zoom 🖥ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 เปิดรับจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น🔥ลงทะเบียนได้ที่🔥https://forms.gle/MqZrWfUc9Egmktap8💫Creativity in Reality for Life and Sustainability💫