เปิดรับสมัคร “นักศึกษา/ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ”ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ

🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦🧑🏻‍🎨👩🏻‍⚖️🧑🏻‍💻🧑🏼‍🎓เปิดรับสมัคร “นักศึกษา/ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ”ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ🧑🏼‍🏭🧑🏻‍🌾🕵🏻‍♂️👩🏻‍🔧👩🏻‍🏫กลุ่มธุรกิจที่รับสมัคร👨🏻‍🔬ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 🧫💊🦠🩹🩺🧞‍♀ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล🔋🧬👩🏻‍🌾ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูป ทางการเกษตร 🥬🥦🥒💍ธุรกิจหัตถกรรมและเครื่องประดับธุรกิจบริการ🌇🎇🔥🔥🔥เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม พ.ศ.2564🔥🔥🔥🌈🌈🌈สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่🌈🌈🌈 : https://qrgo.page.link/cwNME หมายเหตุ 💨1.ผู้สมัครเป็นนิสิต/นักศึกษาปัจจุบัน หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และผู้ประกอบการภายนอก📚📚2.ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด เช่น การเข้าร่วมประชุมอบรม การจัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน🎡🎡3.ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การกลั่นกรอง ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นอันที่สิ้นสุด🎇4.งบประมาณสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 งวด 💵💵5.ส่งแบบฟอร์มใบรับสมัครได้ที่E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com หรือนำส่งด้วยตนเองได้ที่ 🏦🏦🏦ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร🏦🏦🏦📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร☎️โทร.092-431-0868 (ภารกิจนวัตกรรม)📬E-mail. Silpakorn.ubi@gmail.com💙Facebook : Entrepreneurs Silpakorn