สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดรับสมัครนักวิจัยไทย 

    ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566 

 

  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
  • นักวิจัยกละผู้ร่วมวิจัยทุกคนจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. 
  • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  • การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน 2565 

                 ติดตามรายละเอียดประกาศ และขอบเขตโดยกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้