สวก. ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเกษตรกรไทย คลังข้อมูลงานวิจัยใช้ได้จริง

สวก. ต้อนรับปีใหม่ด้วยการมอบทุนการศึกษาเกษตรกรไทย คลังข้อมูลงานวิจัยใช้ได้จริง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสู่เกษตรกรที่ยั่งยื่น กระจายทั่วทุกภูมิภาคประจำปี 2566 สนใจรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3616
สมัครรับทุน http://pdms.arda.or.th
ทุนการศึกษา http://epms2020.arda.or.th