ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้สมัครตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ทุกท่าน กรุณาอ่านรายละเอียดการสัมภาษณ์ที่นี่

 ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป   จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง ขอแจ้งรายละเอียดการจ้างงาน และระยะเวลาการจ้างเพิ่มเติม ดังนี้    1. ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป   จ้างเหมาลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง 2. ค่าจ้างเห ...
อ่านเพิ่มเติม

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร               เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง “ผู้ประสานงานโครงการ”                                      วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตร ...
อ่านเพิ่มเติม

[รับสมัครงาน] สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมเเละการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำเเหน่งผู้ประสานงานโครงการ อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                         เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่ง "ผู้ประสานโครงการ"                                            วุฒิการศึกษา ร ...
อ่านเพิ่มเติม