โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานบริหารการวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหร ...

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 27 พ.ย. 66

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย” วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS (25 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...

โครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)

📢📍สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecur ...

โครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”

📍สามารถสมัครเข้าฟังบรรยายและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ https://forms.gle/DtFEsCZQYXVuR67N6 📞✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ เบอร์ภายใน 216005 หรือเบอร์ภายนอก 0616284101 ...

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

Previous Next ⭐️ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “วิธีการตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ ...

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2566 ณ บ้านอัมพวา รี ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 15.00 น. ออนไลน์ Zoom Meeting

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม  เรื่อง  “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 - 15.00 น. ออนไลน์ Zoom Meeting ดาวน์โหลดที่นี่ ...

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรรค์ จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 12 เดือน โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สกสว. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรรค์ จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 12 เดือน โครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สกสว. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Me ...