การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งทุนภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์กล่าวต้อนรับผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดโครงการอบรมผ่านระบบออน์ไลน์ Microsoft Teams เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วม โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนิสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 0 ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลป ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพวิจัยบูรณาการให้สร้างสรรค์และสนุกทำอย่างไร? “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team วิจัยบูรณาการให้สร้างสรรค์และสนุกทำอย่างไร? “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ภาควิชาโบราณคด ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการ “How to raise your research visibility and impact”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to raise your r ...
อ่านเพิ่มเติม