ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

     วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายเวลา รับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเหมาเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาดำเนินโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณภาพสูง และสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านความมั่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปี 2566

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 ภายในเวลา 16.30 น ...
อ่านเพิ่มเติม

รัฐบาลอินเดียวประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) เพื่อศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

รัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 ให้แก่นักนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dst.go ...
อ่านเพิ่มเติม

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”

Sri Lanka Technilogical Campus (SLTC) Research University ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability” ระหว่างวันที่ 29- ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร

👉ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนักบริหาร 👉ด้วยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารนักบริหาร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย และบทควา ...
อ่านเพิ่มเติม