ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

📢ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)📍🗓️จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เ ...

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

📣มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566ในหัวข้อ “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิท ...

เปิดรับสมัครด่วน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการubi2566

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการubi2566ดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลด ...

เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย วันที่ 27 พ.ย. 66

ขอเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมรับฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย” วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 ...

เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการubi2566

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการubi2566ดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลด ...

ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

รายละเอียดการรับสมัครงานดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลด ...

ขยายเวลาเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

รับสมัครผู้ประสานงานดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลด ...

ประกาศรับสมัครในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการubi2566

รับสมัครผู้ประสานงานโครงการubi2566ดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลด ...

ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

รับสมัคร-ผู้ประสานงานโครงการดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ดาวน์โหลด ...