นโยบายและประกาศ

เลือกกินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

เลือกกินอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ มาค้นหาคำตอบและเลือกกินอาหารให้เหมาะกับร่างกายของตนเอง เพิ่มความรู้ด้านโภชนาการกับรายวิชาเพื่อสายรักสุขภาพ และสำหรับน้อง ม.ปลาย #Dek67สะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนได้เมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา ม.ศิลปากร

3 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีแบบใหม่แบบสับ ส่งตรงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดวาร์ป 3 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีแบบใหม่แบบสับ ส่งตรงจาก #มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่บอกเลยว่าเนื้อหาน่าสนใจมากกกก มีทั้งสายออกแบบ, สาย Metaverse และสายการแสดง แต่ละหลักสูตรจัดสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาย อีกความปังคือหลังเรียนจบสามารถดาวน์โหลด e-Certificate ไปเสริมความปังให้โพรไฟล์ได้อีกด้วย

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก่อนใคร กับ 2 รายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

โอกาสดีของน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก่อนใคร กับ 2 รายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร❗️

515 101 การคิดเชิงสถิติ

519 161 คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจและการวิเคราะห์

เรียนรู้การไขคดีแบบวิทยาศาสตร์

เรียนรู้การไขคดีแบบวิทยาศาสตร์ พร้อมให้คุณได้ต่อยอดอาชีพหรือเตรียมพร้อมก่อนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกับรายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์จาก ม.ศิลปากร

ต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

ต่อยอดความรู้ทางด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตอบโจทย์ #วัยทำงาน หรือจะ #สะสมหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อ ด้วยรายวิชาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล

แนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด​

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่งและยั่งยืน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงาน โดยให้ถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

Floating Solar
รับฟังข้อเสนอโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
Green University

การประชุมหารือโครงการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงาน คณะวิชา ร่วมการประชุม

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยสำหรับบุคลากร

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุกรณีเกิดอัคคีภัยสำหรับบุคลากรประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ เป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกรณีการเกิดเพลิงใหม้ ฝึกซ้อมหนีไฟและซ้อมแผนอพยพ

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สมรรถนะสูง

ร่วมปล่อยปูม้ากับโครงการวิจัยส่งเสริมธนาคารปูม้าและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเขาตะเกียบ หัวหิน

Youth Leaders for Localizing SDGs

กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนความยั่งยืนระดับพื้นที่