นโยบายและการบริหารจัดการ

นโยบายและประกาศ

แนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการแต่งการของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด​

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่งและยั่งยืน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงาน โดยให้ถือเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

3 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีแบบใหม่แบบสับ ส่งตรงจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดวาร์ป 3 คอร์สออนไลน์เรียนฟรีแบบใหม่แบบสับ ส่งตรงจาก #มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่บอกเลยว่าเนื้อหาน่าสนใจมากกกก มีทั้งสายออกแบบ, สาย Metaverse และสายการแสดง แต่ละหลักสูตรจัดสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาย อีกความปังคือหลังเรียนจบสามารถดาวน์โหลด e-Certificate ไปเสริมความปังให้โพรไฟล์ได้อีกด้วย

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก่อนใคร กับ 2 รายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

โอกาสดีของน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ก่อนใคร กับ 2 รายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร❗️

515 101 การคิดเชิงสถิติ

519 161 คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจและการวิเคราะห์

เรียนรู้การไขคดีแบบวิทยาศาสตร์

เรียนรู้การไขคดีแบบวิทยาศาสตร์ พร้อมให้คุณได้ต่อยอดอาชีพหรือเตรียมพร้อมก่อนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกับรายวิชาด้านนิติวิทยาศาสตร์จาก ม.ศิลปากร